Dražby – Katalóg OnLine

V tejto sekcii nájdete zoznamy vozidiel pre dražby predmetov konaných spoločnosťou KLÁN Slovakia, s r.o.

Katalóg je v pracovnej verzii a môže byť dotknutý zmenami, oficiálna verzia je k dispozícii v deň dražby, pričom záväznú informáciu ku každej jednotlivej položke oznamuje licitátor pri samotnej dražbe.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch.

Pripravované dražby:

Aktuálne žiadne zoznamy vozidiel.