Kontakt

Sídlo firmy: KLÁN Slovakia s.r.o.,
IČO: 35959371
Štefánikova 21, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Prevádzka: Rudno nad Hronom 313, 966 51 Rudno nad Hronom, Slovenská republika
E-mail kontakt info@klanslovakia.sk
prokurista: Ing. Ivan Hudcovič
hudcovic@mail.t-com.sk
Tel. +421-903-304 694